Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Informacje ogólne

Sklep internetowy ZerowkaMuzyczna.pl, prowadzi Sprzedawca – firma EDU EXPO Adam Ługowski z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 (Budynek Atrium Centrum) w Warszawie (kod pocztowy: 00-867, NIP: 8212028728, REGON: 712541940).

Regulamin zakupów

Szczegółową zakres przetwarzania Danych Osobowych użytkowników określa Polityka Prywatności, która jest częścią niniejszego regulaminu.

1. Sklep internetowy ZerowkaMuzyczna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną skierowaną do osób fizycznych za pośrednictwem sieci Internet oraz hurtową i detaliczną skierowaną do osób prawnych (firm, instytucji, szkół i innych podmiotów prawnych). Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ZerowkaMuzyczna.pl, mailowo oraz przez telefon pod nr 514 600 089.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ZerowkaMuzyczna.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca nie odpowiada za wady fabryczne producenta / wydawcy (za wyjątkiem tych towarów, których sam jest producentem / wydawcą).

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych EdukacjaMuzyczna.pl są cenami brutto. Sprzedawca zwolniony jest z podatku VAT ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy wskazywanym w Koszyku strony tuż przed podjęciem zakupu przez Klienta. Koszty dostawy zmieniają się w zależności od wybranego przez Klienta towaru (z uwzględnieniem jego wagi, rozmiarów, ilości sztuk) oraz wybranej przez Klienta usługi dostawy. Produkty cyfrowe dostarczane są Klientom poprzez Internet – poprzez link, za pomocą którego Klient pobiera wybrany produkt cyfrowy na dysk swojego urządzenia (np. komputera).

5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep ZerowkaMuzyczna.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

6.1 Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. W wybranych przypadkach sklep ZerowkaMuzyczna.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

6.2 Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Świat Kwiatów, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

6.3 Przelewem online (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank, Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Crédit Agricole i poprzez inne banki / systemy płatności przelewem). Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna we wszystkich kategoriach produktowych. Przelewane środki trafiają na wydzielone konto Sprzedawcy w mBanku.

6.4 Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest autoryzowana w sposób bezpieczny przez bramkę PayNow (mBank). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

6.5 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem bramki płatności PayNow prowadzonej przez mBank (lub inną bramkę płatności prowadzoną przez polską firmę / polski bank). Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone przez bank Klienta.

7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu ZerowkaMuzyczna.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

8. W przypadku klientów instytucjonalnych płatność realizowana jest wyłącznie za pomocą przelewu na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe.

9. Towar zostaje wysłany do pięciu dni roboczych po jego zamówieniu i opłaceniu, a czas realizacji zamówienia łącznie z przesyłką wynosi od 3 do 10 dni – z zastrzeżeniem towarów oznaczonych innym terminem dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki do 10 dni roboczych, co wydłuża łączny czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż: termin otrzymania przesyłki to: czas realizacji zamówienia + czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu; w przypadku płatności kartą – o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

W sytuacjach stanu pandemii/epidemii czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony.

10. Produkty objęte gwarancją posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku niezgodności towaru z opisem towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na adres sklepu ZerowkaMuzyczna.pl, tj. na adres siedziby Sprzedawcy określonej w ww. Regulaminie Sklepu.

12. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę towaru, chyba, że wymiana ta jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie od 5 do 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do magazynu sklepu ZerowkaMuzyczna.pl. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

14. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest nadanie paczki z dopiskiem REKLAMACJA. Przesyłki, bez dopisku REKLAMACJA, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: umowy dotyczące świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt, na adres magazynu sklepu EduacjaMuzyczna.pl, tj. na adres: DDS Media Sp. z o.o., Al. Lotników 22, 02-668 Warszawa. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

16. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ZerowkaMuzyczna.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Sklep ZerowkaMuzyczna.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność klienta.

19. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego ZerowkaMuzyczna.pl w związku z zakupami jest Sprzedawca (EDU EXPO Adam Ługowski z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, NIP: 8212028728, REGON: 712541940). Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę płatności oraz dostawę zakupionych towarów do klienta, a także w przypadku zakupów na raty – instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane Klientów przekazywane są dobrowolnie.

20. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych – w tym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu pracy, swojego adresu e-mail i numeru telefonu do Sprzedawcy (EDU EXPO Adam Ługowski z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, kod pocztowy: 00-867, NIP: 8212028728, REGON: 712541940) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

21. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayNow (mBank) za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są do mBanku jako administratorowi danych. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez bramkę PayNow.

22. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie ZerowkaMuzyczna.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.