Zgodnie z naszą zapowiedzią w 2019 r. najpopularniejsza książka Lidii Bajkowskiej jest już wydana w języku angielskim i nosi tytuł „Song Girl and the Little Notes”. Tytuł powstał przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzieje „Bajki o Piosence i Nutkach” są niesamowite i trudno wręcz uwierzyć, że po raz pierwszy ukazuje się ona w innym języku. Książka stała się bestsellerem w Polsce już w latach 1992-1996, kiedy osiągnęła rekordowy nakład 600.000 egzemplarzy. Jednak przemiany ekonomiczne w tamtych czasach, wprowadzenie pierwszej ustawy o prawach autorskich, restrukturyzacje wielu polskich firm (w tym ówczesnego wydawcy książki) doprowadziły do wielu zawirowań w zakresie praw autorskich do tego tytułu. Prawa te udało się odzyskać Lidii Bajkowskiej dopiero w 2016 r. dzięki porozumieniu z byłym wydawcą, za co należą się mu szczególne podziękowania. Dzięki dotacji Ministra KiDN udało się wznowić książkę w 2017/2018 r.

'Song Girl and the Little Notes' - anglojęzyczne wydanie

Wznowienie to możliwe było przede wszystkim dzięki setkom nauczycieli, którzy pomimo dwóch dekad nieobecności “Bajki…” w księgarniach wciąż uczyli z niej muzyki i gry na fortepianie. To właśnie ich zapał i samodzielna, oddolna praca pozwoliła dzisiejszemu wydawcy uwierzyć w tytuł i podjąć się próby jego wznowienia. Pedagodzy w całej Polsce przez lata publikowali na stronach swoich szkół i przedszkoli informacje o wykorzystywaniu w pracy „Bajki o Piosence i Nutkach”. Podobne świadectwa można było odnaleźć w publikacjach Centrum Edukacji Artystycznej (poradniki metodyczne i programy nauczania dla szkół muzycznych). Dzięki tym świadectwom Fundacja Edukacja z Wartościami oraz jej prezes, Jacek Weigl dostrzegli potencjał książki, co dwa lata temu doprowadziło do jej ponownego wydania na polskim rynku.

Warto tutaj wspomnieć, iż tytuł już przed laty cieszył się sporym zainteresowaniem wydawców zagranicznych. Lidia Bajkowska posiada kopię korespondencji z lat 1996-2000 pomiędzy byłym wydawcą a partnerami z Unii Europejskiej, Korei Płd. czy Chin, którzy chcieli zakupić licencję na wydanie „Bajki…”. Niestety wspomniane wcześniej zawirowania na polskim rynku sprawiły, że sprzedaż licencji za granicę nigdy nie doszła do skutku.

Dziś wreszcie „Song Girl and the Little Notes” została opublikowana. Tytuł jest wiernym przekładem literackim na język angielski wraz ze wszystkimi zawartymi w niej elementami pedagogiki muzycznej dla najmłodszych. Na razie jest to jednak tylko prototyp książki… Zgodnie z założeniami programu dotacyjnego opracowaliśmy publikację jak najbardziej wierną polskiemu oryginałowi. Jednak specyfika systemów edukacji muzycznej w różnych krajach bywa często odmienna od naszej. Dlatego wprowadzenie książki na inne rynki wymaga tzw. „pilotażu”. Tytuł trafiać będzie do potencjalnych partnerów biznesowych (w tym edukacyjnych) za granicą – w szczególności w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Po próbnym okresie „sprawdzenia w praktyce” przekładu, możliwe będzie wprowadzenie do książki ewentualnych uzupełnień – tak aby spełniała wymogi dydaktyczne systemów edukacji w poszczególnych krajach. Dopiero wtedy możliwe będzie oficjalne wprowadzenie książki na poszczególne rynki.

Dystrybucja „Song Girl and the Little Notes” w symbolicznym zakresie możliwa będzie także w Polsce – wśród tych szkół i przedszkoli, których językiem wykładowym jest angielski. Placówki te (lub ich anglojęzyczni pedagodzy) mogą otrzymać książkę bezpłatnie! Wymaga to jednak indywidualnych uzgodnień – w tym opracowania stosownych referencji dla potrzeb rynków anglojęzycznych (recenzje książki i Metody Lidii Bajkowskiej, pisemne rekomendacje, materiały filmowe w j. angielskim).

Pragniemy docenić tutaj reformy, których dokonał p. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński. To dzięki jego pracy oraz jego gabinetu i całego Ministerstwa stworzono program dotacyjny, który finansuje opracowywanie prototypów produktów kultury. Jeszcze parę lat temu anglojęzyczne wydanie „Bajki o Piosence i Nutkach” byłoby niemożliwe ze względu na brak źródeł finansowania takich projektów.

Na koniec pragniemy podziękować także Katarzynie Słomian-Mazek, która dokonała przekładu literackiego i muzycznego. Pani Katarzyna wychowała się na „Bajce o Piosence i Nutkach” – właśnie z niej uczyła się nut w dzieciństwie. Od wielu lat uczy gry na fortepianie dzieci w Nowej Zelandii wykorzystując polską edycję książki i do tej pory tłumaczyła ad hoc przygody Dzieci-Nutek na język angielski. Jej wykształcenie pianistyczne i lingwistyczne wraz z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym pozwoliły dokonać wiernego przekładu “Bajki…”. Mamy nadzieję, że dzięki „Song Girl and the Little Notes” uda nam się szerzej wprowadzi Metodę Lidii Bajkowskiej m.in. w Nowej Zelandii.

Składamy podziękowania także panu Benowi Brewer z Wielkiej Brytanii za korektę literacką książki oraz pani Gay Jacklin z Wielkiej Brytanii za wieloletnie wsparcie merytoryczne w rozwoju tego projektu.

Nasze szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która jest partnerem Metody Lidii Bajkowskiej.

Dodaj komentarz